MILJÖARBETE

Fossilfritt

Vi är med i resan mot ett fossilfritt Sverige. I alla våra bussar använder vi HVO100 som är en förnybar diesel. Den minskar utsläppen av växthusgaser och bekämpar klimatförändringarna.

Som resenär får du samma reseupplevelse utan att vi tummar på ditt resande.

För våra förare har bränslet samma höga prestanda som vanlig diesel men ger lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e). HVO är ett fossilfritt bränsle tillverkat av avfall från matindustrin. Genom att välja oss hjälper du till att jobba mot ett fossilfritt Sverige.

Dessutom har vi enbart bussar som är klassade enligt Euro6, den högsta miljöklassningen.

 

 Arbetsmiljö

Att våra förare mår bra och har en trygg arbetsmiljö är en viktig del i att du ska känna dig trygg med att resa med oss. Vi har implementerat och jobbar kontinuerligt med SAM

SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete och ger oss ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet och grunderna för att få till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss.