Miljöpolicy

På Busspecialisten arbetar vi hårt med både miljö- och säkerhetsfrågor. Som ett företag i transportsektorn är det en självklarhet för oss.

Som ett företag inom transportsektorn vet vi att vår verksamhet har stor miljöpåverkan. Vi driver därför kontinuerligt vårt miljöarbete framåt. Genom att ständigt arbeta för att minimera våra tjänsters miljöpåverkan ska vi förebygga föroreningar i luft, mark och vatten.

● Vi ska motivera samtliga medarbetare för att skapa insikter och inspirera dem till ett aktivt miljöarbete.
● Vi ska påverka och ställa krav på våra leverantörer att leverera produkter som överensstämmer med våra mål.
● Vi ska alltid uppfylla tillämplig lagstiftning och följa förordningar samt vara lyhörda mot vår omvärld.
● Vi ska aktivt arbeta för att minska energiåtgången och vara lyhörda för effektiva alternativ.
● Vi ska följa lagar och förordningar gällande vår miljöhantering.

 

Arbetsmiljö, alkohol och droger

Initiativkraft, engagemang, stöd och krav från arbetskamrater och ledning förhindrar utveckling av ohälsa hos medarbetare i organisationen. Alla anställda bidrar till att utveckla en positiv arbetsmiljö.

Verksamheten inom Busspecialisten är helt oförenlig med bruk av alkohol. Alkohol och droger bort, medarbetaren kvar. Öppenhet kring och tidig upptäckt av alkohol- och drogmissbruk. Busspecialisten har individanpassade handlingsplaner för att kunna agera.

busdriver_minicover