Kontakinformation:

Växjö-kontoret

070-678 66 59

Lokgatan 8
36231 Tingsryd

Anders Tegvall, VD
tegvall@busspecialisten.se
Linje- och beställningstrafik, grupp-
och idrottsresor samt övrig bussuthyrning

Tingsryd-kontoret

0477-100 39

Lokgatan 8
36231 Tingsryd
 

Mikael Karlsson, Platschef Tingsryd
micke@busspecialisten.se
Färdtjänst, skolskjuts, samt övrig bussuthyrning

Sportresa_gruppfoto