Hållbarhet

Hållbarhet

På Busspecialisten är hållbarhet en central del av vår verksamhet. Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan genom att använda förnyelsebart drivmedel och implementera miljövänliga rutiner i alla delar av vår verksamhet. Våra bussar drivs med biobränslen och andra förnybara energikällor, vilket kraftigt reducerar utsläppen av växthusgaser. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår energieffektivitet och minska vårt koldioxidavtryck. Genom att investera i modern teknik och utbilda våra förare i miljövänlig körning, strävar vi efter att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad för miljön.

Arbetsmiljö

På Busspecialisten är hållbarhet inte bara något som gäller för miljön, utan också för vår arbetsmiljö. Vi är fast beslutna att skapa en säker, hälsosam och trivsam arbetsplats för alla våra medarbetare. Genom att implementera strikta säkerhetsrutiner och erbjuda kontinuerlig utbildning inom arbetsmiljö, strävar vi efter att minimera riskerna och främja välmående på arbetsplatsen. Vi satsar på ergonomiska arbetsredskap och moderna fordon som bidrar till en bekvämare arbetsdag för våra förare. Vår kultur av öppen kommunikation och ständiga förbättringar innebär att vi alltid söker nya sätt att göra arbetsmiljön ännu bättre.

Kontakta oss

Busspecialisten AB
Rådjursvägen 14B
325 45 Växjö

0470- 782 782

info@busspecialisten.se