Kontakinformation:

Växjö-kontoret

070-678 66 59

Rådjursvägen 14B
352 45, Växjö

Anders Tegvall, VD
tegvall@busspecialisten.se
Linje- och beställningstrafik, grupp-
och idrottsresor samt övrig bussuthyrning

0470-782 782

Marico Svilenko, Beställningstrafik och Bussuthyrning
marre@busspecialisten.se
Färdtjänst, skolskjuts, samt övrig bussuthyrning

Sportresa_gruppfoto