COVID 19

Säkerhet är alltid högsta prioritet för oss. Under rådande situation med coronaviruset har vi infört säkerhetsåtgärder för att ni ska känna er trygga med att resa med oss.

– Vi har anpassat kapaciteten av bussplatser till hälften av bussens fulla kapacitet. Detta innebär att ingen som inte vill kommer behöva sitta bredvid en annan resenär.

– Vi har utökade och intensifierade städrutiner som bland annat innebär att vi förutom att vi städar bussen noggrant efter varje körning även städar med desinfektionsmedel i bussen under rasterna.

Tillsammans gör vi resandet tryggt och vi vill påminna dig som resenär att:

– Hålla avstånd till dina medresenärer

– Tvätta händerna noggrant och ofta. Använd gärna handdesinfektion också. Det finns alltid på våra bussar.

– Hosta eller nys alltid i armvecket.

Om du innan resan känner minsta sjukdomssymptom – stanna hemma. Vi välkomnar dig åter igen på resan när du har blivit helt frisk.